Ondertoezichtstelling

Pro deo advocaten voor juridische ondersteuning bij ondertoezichtstelling (OTS)
en uithuisplaatsing.

Ondertoezichtstelling? Uithuisplaatsing? Juridische bijstand door pro deo advocaten

Ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing is het laatste waar je als ouder op zit te wachten. Toch worden jaarlijks veel (alleenstaande) ouders onder toezicht gesteld, en worden vele kinderen uit huisplaatst. 

Uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling is een ingrijpende gebeurtenis. Behalve de emotionele gevolgen zijn de juridische procedures en consequenties ingrijpend. Het is daarom zaak om de juiste bijstand te ontvangen. Het inschakelen van een advocaat is daarbij onmisbaar. Een ervaren advocaat kan opkomen voor uw rechten als ouder zodat u er niet alleen voor staat.

Via deze website kunt u in contact treden met ervaren advocaten die verstand hebben van de gang naar de kinderrechter. 

Heeft u te maken met een procedure voor de kinderrechter? Neem dan vrijblijvend contact op via deze site met een (pro deo) advocaat voor advies en ondersteuning. 

Kinderrechter

Bij uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling vindt altijd een zitting plaats bij de kinderrechter. De ouders of gezaghebbers worden daarbij gehoord door een kinderrechter over het verzoek om een kind onder toezicht te plaatsen.

Een advocaat kan u bijstaan in de procedure bij de kinderrechter, om op te komen voor uw belangen. Op deze site vindt u informatie over de betrokken partijen en de te verwachten procedures.

Contact

Op zoek naar een advocaat voor uw procedure? Maak dan gebruik van de contactpagina op deze website. Een ervaren advocaat neemt vrijblijvend contact met u op om uw zaak te bespreken.Ondertoezichtstelling: wat is het?

Ondertoezichtstelling

Ondertoezichstelling is een beschermingsmaatregel die kan worden opgelegd door de kinderrechter als ouders hun kind niet goed verzorgen op opvoeden. Door de maatregel wordt het gezag van de ouders beperkt. Een gezin of ouder wordt dan verplicht bijgestaan door een gezinsvoogd. Voor belangrijke beslissingen zijn de ouders daardoor afhankelijk van de instemming door de gezinsvoogd. Ondertoezichtstelling kan worden gevraagd door een ouder, de Raad voor de Kinderbescherming of door het Ministerie van Justitie. 

Een ondertoezichtstelling duurt maximaal een jaar en korter als de situatie verbetert. De ondertoezichts stopt als het kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Een gezinsvoogd dient zich in te spannen om de situatie te verbeteren op basis van een plan van aanpak. De voogd moet het plan opstellen samen met de ouder of ouders en het kind (afhankelijk van leeftijd en ontwikkeling) en eventueel met kennissen of familie, het zogenaamde netwerk van het gezin. Het plan van de gezinsvoogd is leidend voor de beoordeling van de ondertoezichtstelling en de toetsing door de kinderrechter.

In de praktijk is de invloed van de gezinsvoogd op een gezin erg groot. Een voogd dient de ouder(s) te raadplegen bij het uitgezette plan en de stappen die daarbij horen, maar als het advies van de gezinsvoogd niet worden opgevolgd kan deze de ouder verplichten dat toch te doen. Voor ouders kan dit leiden tot een groot gevoel van machteloosheid, zeker als de ideeen van de gezinsvoogd niet aansluiten bij die van de ouder. Daarnaast is de invloed van de gezinsvoogd groot in juridische procedures, aangezien de voogd niet alleen het plan opstelt, maar deze ook uitvoert en evalueert. De rapportages zijn doorslaggevend voor de beslissingen over oplegging of verlenging van de ondertoezichtstelling, of mogelijke andere maatregelen zoals uithuisplaatsing. Hoewel de Raad voor de Kinderbescherming en de kinderrechter ook zijn betrokken het proces omtrent de gezag over het kind, heeft de gezinsvoogd vanwege het doorlopende contact met de ouder en het kind een zeer grote invloed op de beslissingen over dat gezag. Dat is met name het geval als wordt geoordeeld op grond van de rapportages van de gezinsvoogd. Ouders die het niet eens zijn met de aanwijzingen van de voogd kunnen zich machteloos en onbegrepen voelen bij een behandeling van hun zaak bij de rechtbank.

Een advocaat is de aangewezen partijd om u bijstaan bij procedures bij de kinderrechter, en de nadruk leggen op feiten in plaats van meningen. Een ervaren advocaat kent de regels en de wijze waarop besluiten worden genomen, en kan u behoeden voor juridische valkuilen en begeleiden bij de gang naar de rechter.